De Ozaki-methode: Nieuwe hartklep uit lichaamseigen weefsel

Tot het brede spectrum van de hartklepchirurgie aan het Helios Herzzentrum Niederrhein behoort voortaan ook het nieuw construeren van defecte aortakleppen uit lichaamseigen weefsel. In plaats van een biologische of mechanische prothese wordt de hartklep nieuw gemodelleerd uit delen van het hartzakje.

De aortaklep is een uit een ring en drie zakjes bestaand ventiel tussen de linker hartkamer en de stijgende hoofdslagader (aorta). Ze voorkomt het terugstromen van het bloed vanuit de hoofdslagader in het hart. Een beschadigde aortaklep kan door een biologische (uit dierlijk weefsel vervaardigde) of mechanische hartklep vervangen worden, of bij jonge patiënten middels een zogeheten Ross-operatie. Met de complete klepreconstructie uit lichaamseigen weefsel biedt het Helios Herzzentrum Niederrhein de getroffen patiënten nu een nieuwe, vooruitstrevende therapie als alternatief voor de biologische vervanging van de hartklep.

„Het individuele ziektebeeld, de levensomstandigheden en de secundaire aandoeningen van onze patiënten zijn nooit identiek. Dienovereenkomstig bestaat er niet één unieke werkwijze die de beste is. Zodoende overleggen wij interdisciplinair binnen het hartteam omtrent de beslissing inzake welke methode in overweging kan komen, en wij verstrekken hierover uitvoerig advies aan iedere patiënt,” legt prof. Franz Xaver Schmid uit, chef-arts hartchirurgie aan het Helios Herzzentrum Niederrhein.

Met de Ozaki-methode kunnen nagenoeg alle aandoeningen van de aortaklep, ook in combinatie met een uitgezette hoofdslagader, verholpen worden. De ingreep werd ontwikkeld door de Japanse hartchirurg prof. Shigeyuki Ozaki (Tokio). Bij deze nieuwe operatiemethode worden alle zakjes van de zieke hartklep verwijderd en vervangen door nieuwe, die met behulp van een sjabloon precies op maat nagemaakt worden uit lichaamseigen weefsel (pericard). „Hiervoor verwijderen wij een deel van het hartzakje dat overbodig is,” legt dr. Jaroslav Benedik uit, een ervaren specialist die vanuit het universitaire ziekenhuis Essen naar het Herzzentrum van Krefeld is overgestapt.

Het doel is daarbij, zo weinig mogelijk vreemd materiaal in het organisme te implanteren. Met de Ozaki-methode is dat mogelijk. „Bij hartklepprothesen ontstaat door de stijve ring die de klepzakjes omgeeft noodzakelijkerwijze een relatief nauwe doorgang en daardoor een potentiële belemmering van de doorstroming. Bij de Ozaki-methode blijft, dankzij het bewaren van de klepring met al zijn functionele eigenschappen, ook het natuurlijke stroommechanisme van het bloed door het bloedvat maximaal behouden. Hierdoor verwachten wij dat het risico voor kalkafzettingen en vorming van fibrose vermindert,” aldus verklaart de hartchirurg de voordelen van het nieuw construeren. Zoals bij alle biologische kleppen is ook bij de Ozaki-operatie geen levenslange inname van bloedverdunners vereist.

„Vóór iedere hartoperatie vindt er een uitgebreide voorlichting plaats, die juist bij nieuwe procedures uiterst belangrijk is. Hier worden alle vragen, mogelijkheden en grenzen gezamenlijk besproken. Daarnaast begeleiden wij alle patiënten die volgens deze methode geopereerd zijn en evalueren wij de resultaten. Hiertoe behoren regelmatige follow-uponderzoeken en een vaste contactpersoon die ook voor collega’s in huisartsenpraktijken te allen tijde bereikbaar is,” verklaart dr. Benedik, die zijn ervaringen als gastchirurg en op congressen regelmatig deelt met cardiologen en hartchirurgen uit Europa en Azië.

Bron: Helios Herzzentrum Niederrhein