Revalidatie na knie- of heupprothese

De Duitse revalidatie, de ReHa is een aanvullende behandeling na een ziekenhuisopname en heet ook wel Anschlussheilbehandlung. Dit houdt in dat er een relatief korte opname in een ReHaklinik is om verder aan te sterken zodat na afloop zelfstandig wonen weer goed mogelijk is. In Duitsland wordt dit breed toegepast. Je kunt het vergelijken met een verblijf in een Nederlands zorghotel op basis van de verstrekking Eerstelijnsverblijf (ELV). Er is voor een ELV wel een indicatie nodig van de behandelend specialist.

Er zijn Nederlandse ouderen die recht kunnen hebben op de Duitse ReHa als het ouderen betreft die na hun heup- of knie-operatie geriatrische revalidatiezorg nodig hebben om hen te helpen weer terug te kunnen keren naar de thuissituatie. Ook hiervoor geldt dat er een indicatie moet worden gesteld door een specialist ouderenzorg / geriater. Het gaat hier om met name kwetsbare ouderen, die naast hun operatieproblemen ook nog ander morbiditeit hebben en waarbij ingeschat wordt dat het aanleren van nieuwe vaardigheden op het gebied van ADL afgenomen is.

Voor de knie- of heupprothese operatie

Zo gaat het in grote lijnen in zijn werk: u gaat eerst voor een consult naar de orthopaed in het Helios Klinikum Krefeld - Hüls, deze afspraak is meestal binnen 2 weken mogelijk. Er zijn speciale spreekuren voor Nederlandse patiënten. 1 spreekuur is het endoprothetiek spreekuur, dus voor de mensen die een nieuwe knie of nieuwe heup nodig hebben. Als er geopereerd moet worden dan kan dat meestal binnen 2 - 3 weken, voor een PSI knie duurt dit langer (± 4 weken) omdat er een speciale MRI gemaakt moet worden, zie ook de pagina knieprothese.

Na de knie- of heupprothese operatie

Na de knieprothese of de heupprothese operatie in Krefeld - Hüls wordt u, na ± 5 - 6 dagen, overgeplaatst naar de revalidatie-afdeling in Helios Krefeld - Hüls. Bij de Ortho-Campus heeft u de operatie en revalidatie onder één dak. De revalidatie wordt georganiseerd door de firma Salvea. Bij de opname op de revalidatie-afdeling wordt er een therapieplan voor u opgesteld. De revalidatieperiode is 14 dagen. Indien mogelijk verblijft u in een 1-persoonskamer met douche en toilet, of een 2-persoons kamer in geval van drukte. Als u iemand mee wilt nemen dan is dit (tegen een vergoeding) meestal mogelijk, er moet wel plaats zijn natuurlijk.

Na Ortho-campus

Na het ontslag kunt u terug naar huis reizen. Houd er wel rekening mee dat u over iemand beschikt die u kan komen ophalen omdat zelf rijden afgeraden wordt. De revalidatie-afdeling heeft oefenruimtes en er zijn diverse therapieën mogelijk. Tijdens de revalidatie worden er controles uitgevoerd om ervoor te zorgen dat u steeds de optimale therapieën krijgt. Indien nodig wordt er radiologisch onderzoek verricht. De gewrichtsfunctie wordt regelmatig gecontroleerd door middel van testen. Er is een team beschikbaar van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, sportdocenten, psychologen, ergotherapeuten en voedingsdeskundigen. Het grote voordeel van deze revalidatie is dat deze intensief is en u snel weer mobiel bent.