Huid- en darmkankercentrum in Helios Klinikum Krefeld wordt bekroond met een prijs.

Beide centra hebben met succes bewezen dat ze voldoen aan de strenge eisen van de Duitse Kankervereniging (DKG) voor de zorg en behandeling van kankerpatiënten op een zeer hoog niveau.

Bij Helios Klinikum Krefeld staat de behandeling van tumorpatiënten al jaren centraal. Naast het Borstcentrum en het Gynaecologisch Kankercentrum hebben twee andere orgaancentra, het Kanker- en Huidkankercentrum, nu het officiële keurmerk van de Duitse Kankervereniging ontvangen.

"Voor ons is de certificering vooral een verplichting tegenover onze kankerpatiënten, die hun vertrouwen stellen in de best mogelijke kwaliteit van diagnose, behandeling en persoonlijke verzorging in een moeilijke fase van hun leven", legt Prof. Thomas Frieling, hoofdarts van de Medische Kliniek II, die samen met Priv.-Doz het Kankercentrum voor Kankerbestrijding leidt, uit. Dr. Christoph Wullstein, hoofdarts van de algemene, viscerale en minimaal invasieve chirurgie.

Met grote inzet

Strikt genomen is hier in 2009 de weg naar certificering ingeslagen. Sinds dat jaar voert de maximale zorgverlener van Krefeld zijn gegevens in het West-Duitse Intestinecentrum in om deze te vergelijken met 50 andere ziekenhuizen. "Zo konden we zien op welke gebieden we al zeer goede resultaten behaalden, maar ook waar we nog beter konden worden", meldt Priv.-Doz. Dr. Christoph Wullstein, de ontwikkeling. In de interactie tussen gastro-enterologie en buikchirurgie werden de structuren van het huidige centrum voor colorectale kanker over een periode van zes jaar opgebouwd en werd een behandeling op het hoogste niveau opgezet. Hieronder valt ook de zeer complexe abdominale chirurgie, die tot nu toe slechts in enkele universitaire ziekenhuizen is uitgevoerd.

Vroege stadia van kwaadaardige huidtumoren zijn ook in bijna alle gevallen te genezen, analoog aan darmkanker. Geavanceerde tumoren, zoals witte huidkanker, kwaadaardig melanoom of huidlymfoom, vereisen een veel complexere aanpak. "Therapeutisch gezien is het noodzakelijk om het volledige spectrum van chirurgische maatregelen te hebben, van elektrochemotherapie tot de toepassing van innovatieve immuuntherapieën," legt Priv.-Doz uit. Dr. Chalid Assaf, hoofdarts van de Kliniek voor Dermatologie en Venerologie en hoofd van het gelijktijdig gecertificeerde Skin Cancer Center. De onafhankelijke commissie van deskundigen prees hier vooral de gevestigde structuren, de efficiëntie van het centrum voor huidkanker, de bovengemiddelde inzet van de medewerkers en de technisch hoge dermato-oncologische behandelkwaliteit. Bovendien is er door de hoge activiteit op het gebied van klinische studies al jaren een grote expertise op het gebied van medicinale tumortherapie.

Het gaat om verantwoordelijkheid, kwaliteit van leven en perspectief.

Voor het keurmerk van de Duitse Kankervereniging moeten de kwalificatie van de betrokken artsen, het vereiste aantal gevallen, het vereiste aantal gevallen, minimale hoeveelheden chirurgische ingrepen met eisen voor veiligheid en radicaliteit, therapieën conform de richtlijnen, uitgebreide documentatie, speciaal opgeleid oncologisch verplegend personeel en de nauwe betrokkenheid van patiënten bij de behandeling worden aangetoond. Deze eisen worden intensief onderzocht in het kader van audits en worden jaarlijks permanent geëvalueerd.

De samenwerking bij de behandeling van colorectale kanker en huidkanker, die reeds werd uitgevoerd, werd verder geoptimaliseerd op de raakvlakken in de loop van het certificeringsproces. Met name de samenwerking als netwerk heeft geprofiteerd van de hoge eisen van de Duitse Kankermaatschappij. Op alle niveaus wordt er nauw samengewerkt met de respectieve samenwerkingspartners - collega's van andere disciplines, ziekenhuizen, huisartsen, ambulante verpleging, zelfhulpgroepen en het hospice.

Individuele zorg en ondersteuning

"Ondanks alle kwaliteitsgaranties voor standaardisatie van de procedures en de wetenschappelijk bewezen en gecontroleerde kwaliteit van de behandeling, staat de zorg voor elke individuele patiënt met zijn of haar individuele kanker centraal", benadrukt Priv.-Doz. Dr. Wullstein. Daarnaast omvat de behandeling ook een groot aantal ondersteunende zorgaanbiedingen. Naast het psychooncologische bedrijf worden ook het voedzaam consult, fysiotherapie, de sociale dienst en de pastorale zorg indien nodig actief samengevoegd. Een bijzondere nadruk ligt op de tumorbesturen, waarin de meest veelbelovende procedure voor elke individuele kankerpatiënt interdisciplinair wordt onderzocht en besproken. "Alle disciplines, inclusief onze eigen pathologieafdeling, die zo nodig tijdens een lopende operatie weefselmonsters onderzoekt, zijn in de kliniek vertegenwoordigd. De betrokkenen kunnen er dus zeker van zijn dat het proces en de kwaliteit van het resultaat van alle maatregelen van nationale en internationale kwaliteit zullen zijn.