Over Helios Klinikum Krefeld

Sinds de oprichting van het ‘Allgemeines Krankenhaus’ in 1845 heeft het ziekenhuis Krefeld zich ontwikkeld tot een moderne zorgverlenende instelling links van de Nederrijn. Het Helios-ziekenhuis Krefeld biedt een zeer moderne zorgverlening in een aangename, persoonlijke omgeving, uiterst zorgvuldige diagnostiek en behandelmethodes en vriendelijke verpleging. Dit staat onze patiënten ter beschikking vanaf het moment van opname tot aan hun ontslag, maar ook nog lange tijd daarna. Naast de continue uitbreiding van ons medische aanbod staat bij ons een nauwe, interdisciplinaire samenwerking centraal. Met de succesvolle oprichting van nieuwe interdisciplinaire centra werd in de patiëntenzorg de basis gelegd voor procedures en resultaten van de best mogelijke kwaliteit. Het in de afgelopen jaren toegenomen aantal ‘patiëntbesprekingen’ en een multiprofessionele patiëntbegeleiding schept de voorwaarden voor individuele, op de patiënt afgestemde behandelconcepten volgens de actuele stand van de gezondheidszorg.

Minimaal-invasieve chirurgie

Bovendien kunnen in het Helios-ziekenhuis Krefeld steeds meer patiënten profiteren van de minimaal-invasieve chirurgie. Deze operatiemethodes waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine incisies zijn minder belastend voor het lichaam dan open ingrepen en worden al in veel vakgebieden succesvol toegepast.

Om grote incisies in lichaamsholtes en gewrichten steeds meer te kunnen beperken, hebben we een groot aantal specialisten op het gebied van deze complexe operatietechniek opgenomen in ons team.

Opereren volgens plan redt levens

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het is essentieel om van deze fouten te leren, zodat ze in de toekomst niet meer voorkomen. Dat is mogelijk door transparantie en een open foutencultuur. Beide zijn vaste bestanddelen van ons kwaliteitsmanagement. Om risico’s op tijd te kunnen vaststellen, zijn bij HELIOS sinds april 2009 gedetailleerde checklists verplicht als veiligheidssysteem bij alle operaties. Voorafgaand aan iedere ingreep beoordelen anesthesisten en chirurgen samen eventuele risico’s voor de patiënt. Bij een verhoogd risico wordt de behandelstrategie aangepast, om complicaties effectief te kunnen voorkomen. Alle stappen en beslissingen worden in samenspraak met de patiënt genomen.

Het voordeel van een systeem dat werkt

Het patiëntenservicecentrum zorgt voor een soepele verbinding tussen klinische en poliklinische zorg, nazorg, revalidatie en verpleging. Zo kunnen dubbele onderzoeken en negatieve interacties tussen medicijnen worden voorkomen. Hetzelfde geldt voor het garanderen van een doelmatige aansluitende zorgverlening. Vandaar dat plaatselijke artsen via het Helios-artsenportaal direct toegang hebben tot medische gegevens, uitslagen en behandelresultaten van hun bij ons behandelde patiënten, in zoverre de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. In juni 2009 is voor het HELIOS-ziekenhuis Krefeld ook bouwkundig een nieuw tijdperk aangebroken. Ook nu al is goed te zien dat de toekomst is begonnen aan het Lutherplatz. In september 2011 werd het eerste nieuwe complex in gebruik genomen. Tot 2014 werd in het zuiden van Krefeld nog verder gebouwd aan een van de modernste ziekenhuizen van het land.

Opleiding met toekomst

Naast de patiëntenzorg die het Helios-ziekenhuis Krefeld biedt, zijn er momenteel tevens ca. 300 opleidingsplaatsen, waarmee het Helios-ziekenhuis een van de grootste opleidingscentra aan de Nederrijn is. Het aangesloten opleidingscentrum huisvest o.a. opleidingen voor zorgberoepen en door de staat erkende onderwijsinstellingen voor medisch laboratoriummedewerker, assistent radiologie, apothekersassistent en operatie-assistent.