Wat is een ablatie?

Ablatie van het hart, ook bekend als katheterablatie, is een behandeling die als doel heeft bepaalde soorten abnormale hartritmes te corrigeren.

Hartritmestoornissen

Het hart heeft een eigen elektrisch geleidingssysteem. Het geleidingssysteem stuurt signalen door het hele hart om het hart regelmatig te laten kloppen in een gecoördineerd ritme. Soms als het geleidingssysteem beschadigd of geblokkeerd is kan het ritme veranderen. Het hart kan te snel (tachycardie), te langzaam (bradycardie) of onregelmatig kloppen. Dit kan van invloed zijn op het vermogen van het hart om bloed door het lichaam te pompen. Deze abnormale hartslagen zijn bekend als hartritmestoornissen.

Hartritmestoornissen behandelen

Bij de behandeling van hartritmestoornissen maken wij gebruik van de modernste diagnostische en ablatietechnieken om onze patiënten weer aan een betere levenskwaliteit te helpen. Er zijn veel vormen van hartritmestoornissen, artsen onderscheiden ze op basis van het soort aritmie, de oorsprong ervan en het tempo. Wij zorgen ervoor dat uw hart weer in het juiste ritme klopt door het toepassen van een ablatie. De elektrische signalen uit de relevante delen van uw hart geven ons informatie over de plaats van oorsprong van de aritmie en mogelijke behandelingen door het gericht toepassen van warmte- of koude- energie. Een elektrocardiogram (ECG) is meestal voldoende om bij de meeste aritmieën de exacte plaats van herkomst te detecteren – zonder dat er verder onderzoek voor nodig is.

In het Helios Klinikum Krefeld wordt ook gewerkt met de PFA techniek (Pulsed Field Ablatie), dit is een ablatie door middel van kleine elektrische schokjes.  

Meest voorkomende hartritmestoornissen voor ablatie

Afhankelijk van de hartritmestoornis kan de ablatie op verschillende plekken in het hart plaatsvinden.

 • Ventrikeltachycardie
  Ventriculaire tachycardie is een hartritmestoornis (aritmie) veroorzaakt door abnormale elektrische signalen in de kamers van het hart (ventrikels).
   
 • Boezemfibrilleren (atriumfibrilleren)
  Boezemfibrilleren is een snelle en vaak onregelmatige hartslag welke hartfalen en de kans op andere complicaties kan verhogen. Het hart klopt chaotisch en onregelmatig.
   
 • Boezemflutter
  Boezemflutter lijkt op boezemfibrilleren. Boezemflutter is een hartritmestoornis waarbij de boezems van het hart ongeveer 300 keer per minuut samentrekken. Boezemflutter is niet levensbedreigend, maar een behandeling is wel noodzakelijk.

Hier kunt u terecht voor uw Ablatie operatie

Ablatie hart

Om een afwijking in het prikkelgeleidingssysteem van het hart te behandelen, zoals bij atriumfibrilleren, kan er een ablatie plaatsvinden. Hierbij worden cellen die verkeerde prikkels veroorzaken weggebrand. Deze behandeling wordt steeds meer toegepast en heeft in de meeste gevallen succes. Soms is een ablatie meerdere malen nodig. Er wordt met katheters, die via de lies worden ingebracht, gemeten waar het probleem zich precies bevindt. Als de locatie bekend is dan wordt middels een kleine electrode het weefsel vernietigd. Dit gebeurt in stapjes, daarom kan de ablatie ingreep uren in beslag nemen. Als de ablatie klaar is wordt getest of de ritmestoornis verdwenen is. Dat gebeurt door middel van medicijnen die een hartritmestoornis opwekken.

Nederlandse patiënten gaan vaak voor een ablatie naar het Herzzentrum Niederrhein in Krefeld. Bij Helios Krefeld is een gespecialiseerd team voor hartritmestoornissen met een ritmoloog, Dr. Dong-In Shin.

Onze specialist(en) voor Ablatie

Priv.-Doz. Dr. med. Dong-In Shin Herzspezialist und Rhythmologe, Priv.-Doz. Dr. Dong-In Shin, Chefarzt am Helios Herzzentrum Niederrhein.

Het hart weer in het juiste ritme krijgen

Hart Ablatie behandelingen

Éen van de meest voorkomende ingrepen is katheterablatie bij boezemfibrilleren. De ingrepen worden altijd onder sedatie uitgevoerd, waarbij medicijnen ervoor zorgen dat u niets van de ablatie voelt. Katheterablatie kan de meeste hartritmestoornissen verminderen of genezen. Bij eenvoudige vormen, bijv. aangeboren hartkloppingen of boezemfibrilleren, is de hartritmestoornis daarna doorgaans genezen en komt dit meestal niet meer terug. In het geval van boezemfibrillatie of ventriculaire tachycardie (kamertachycardie) kan het voorkomen dat de ablatie pas na enkele weken werkzaam wordt of dat de procedure herhaald moet worden.

Na de ablatie

Na de ablatie van het hart wordt u verplaatst naar de recovery waar u een korte tijd in de gaten wordt gehouden. Bij terugkomst op de afdeling moet u een paar uur rusten. Er word een ECG gemaakt en uw bloeddruk en hartslag worden gecontroleerd. Normaal gesproken kunt u de volgende dag naar huis. Het is belangrijk om iemand te vragen om u op te halen en naar huis te brengen. U kunt uw normale dagelijkse activiteiten hervatten wanneer u het ziekenhuis verlaat. U mag zichzelf niet overbelasten of zwaar tillen. Er wordt geadviseerd om een week niet auto te rijden na de ablatie.

Kompetenznetz Vorhofflimmern (boezemfibrilleren)

Herzzentrum Niederrhein is lid van het Kompetenznetz Vorhofflimmern, een landelijk onderzoeksnetwerk van het (Duitse) federale ministerie van onderwijs en onderzoek inzake boezemfibrillatie. Deskundigheid en het hoge aantal casussen op het gebied van katheterablatie zijn voorwaarden die aan dit lidmaatschap gesteld worden. Als patiënt profiteert u van nauwe landelijke samenwerking met andere toonaangevende hartritmecentra, toegang tot actuele behandelingsontwikkelingen op het gebied van boezemfibrillatie en een gestage toename in de behandelingskwaliteit van deze complexe hartritmestoornissen.