Nier- en blaasstenen

Blaasstenen en urinestenen zijn fijne kristallijne afzettingen in de urinewegen, waarvan de oorsprong verschillende oorzaken kan hebben. Vijf tot tien procent van de bevolking krijgt weleens met blaasstenen te maken. Die behandelen wij met de nieuwste technologie. Onze kliniek biedt patiënten met blaasstenen de moderne diagnostiek en weefselsparende behandelingen. Omdat elke patiënt een andere medische achtergrond heeft, stemmen wij de behandeling tijdens het consult met u af.

Minimaal invasieve behandelingen

Voor het behandelen van blaas- en urinestenen gebruiken wij voornamelijk minimaal invasieve behandelingen:

  • Ureteroscopie: het verwijderen van ureter-, blaas- en nierstenen gebeurt endoscopisch langs de natuurlijke weg door de urethra
  • Mini-PCN: minimal invasive percutaneous nephrolitholapaxy: het endoscopisch verwijderen van nierstenen. Na een nierpunctie worden nierstenen verbrijzeld en weggezogenn
  • Niersteenvergruizer: ESWL: External Shock Wave Lithotripsy. Bij kleine nierstenen worden deze door schokgolven van buitenaf verbrijzeld en worden ze vanzelf via de urine uitgescheiden. Dankzij ons ultramoderne apparaat dat ultrasone golven afgeeft kunnen de stenen zeer goed gelocaliseerd worden

Niersteen en blaassteen analyse en -preventie

Ongeveer 15 procent van de patiënten waarbij een steen wordt verwijderd, krijgt na verloop van tijd weer met nier- of blaasstenen te maken. Daarom begeleiden wij onze patiënten na de eerste verwijdering van deze stenen om het risico op nieuwe vorming te verminderen. De door ons verwijderde stenen worden altijd onderzocht. De samenstelling geeft ons nadere informatie over de oorzaak. Afhankelijk van het soort steen zijn er eenvoudige manieren om het opnieuw vormen van deze stenen tegen te gaan. Naast de analyse staan een uitgebreid advies, een gericht stofwisselingsonderzoek en een gespecialiseerd voedingsadvies op de voorgrond.

Hier kunt u terecht voor de behandeling van nier- en blaasstenen