Wat is een TAVI?

Een TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) is de behandeling van een defecte aortaklep door middel van aortaklepimplantatie via een katheter. Transkatheter-aortaklepimplantatie, kortweg TAVI, is een van de recente verworvenheden in de cardiologische geneeskunde. EenTAVI operatie geeft weer perspectief aan oudere patiënten op een verder actief leven, zonder lastige hartproblemen. Door deze in Krefeld in 2009 geïntroduceerde operatie kunnen we ook hartkleppatiënten behandelen die een chirurgisch zeer hoog risico lopen vanwege hun leeftijd, andere ernstige aandoeningen hebben, of bij patiënten bij wie geen openhartoperatie kan worden uitgevoerd.

Aortaklepstenose

Een vernauwde aortaklep noemt men aortaklepstenose. De belangrijkste oorzaak van een aortaklepstenose is verkalking van de klep. Een slecht werkende aortaklep is een van de meest voorkomende hartklepgebreken. Het kan op alle leeftijden voorkomen, maar wordt vooral gezien bij ouderen. Dit is meestal te wijten aan de jarenlange mechanische belasting van de hartkleppen maar kan ook aangeboren zijn. Door de stenose moet het hart harder werken om bloed in de aorta te pompen. Hierdoor kan het hart overbelast raken en kunnen er op den duur hartfalen of hartritmestoornissen optreden.

Klachten en symptomen zijn:

  • een aanzienlijke daling in uw dagelijkse prestaties
  • kortademigheid bij inspanning
  • toegenomen vermoeidheid
  • pijn of beklemmend gevoel op de borst

Wanneer wordt een TAVI operatie uitgevoerd?

Wanneer eén of meerdere van onderstaande onderzoeken hebben plaatsgevonden om afwijkingen aan de aortaklep vast te stellen kunt u in aanmerking komen voor de TAVI operatie. Samen met de arts wordt bekeken welke TAVI-methode voor u het meest geschikt is. Standaard onderzoeken om een hartklepaandoening te onderzoeken zijn:

  • Hartfilmpje (ECG)
  • Bloedonderzoek
  • Echocardiogram
  • CT-scan
  • MRI-onderzoek 
  • Foto hart en longen

Onze specialist(en) voor Tavi

Prof. Dr. med. Alexander Bufe Chefarts cardiologie en intensive care geneeskunde

Hier kunt u terecht voor een TAVI operatie

Hoe gaat de TAVI hart operatie in zijn werk?

Sinds 2009 is de TAVI-behandeling in het Klinikum Krefeld ongeveer 250 keer per jaar uitgevoerd. Dit kan worden gedaan zonder de borstkast te openen of de hart-longmachine te gebruiken omdat de katheter meestal wordt ingebracht via de liesarterie. De vervangende klep is stevig opgevouwen aan de punt van een katheter die naar de defecte hartklep wordt geleid. De oude, verkalkte klep wordt opzij geduwd en blijft in het lichaam. Wanneer de nieuwe hartklep zich in de opening van de verkalkte aortaklep bevindt, wordt de nieuwe hartklep op de juiste plaats gezet. De aortaklep van het lichaam wordt dus niet verwijderd, maar weggeduwd door de prothese. De nieuwe klep vervangt zo de oude. Na de tavi operatie volgt meestal een korte revalidatieperiode. Voor deze nieuwe behandelingsoptie wordt een hybride OK gebruikt, een combinatie van een volledig uitgeruste operatiekamer en een laboratorium voor hartkatheterisatie.

Wachttijden

De wachttijd voor een TAVI operatie in het Helios Klinikum Krefeld bedraagt circa 4 weken. Als u al een verwijzing heeft van uw huisarts of cardioloog kunt u dus snel bij het Helios Klinikum Krefeld terecht.