Prostaatkanker

Prostaatkankercentrum (Prostatakrebszentrum) Krefeld

Bij de diagnostiek en behandeling van prostaatkanker zijn er vele mogelijkheden. Belangrijk bij de behandeling is het behoud van urinecontinentie en het behoud van de mogelijkheid tot het krijgen van een erectie. In de Helios Kliniek Krefeld wordt hier terdege rekening mee gehouden en zijn de resultaten prima.

Wij opereren ook met de DaVinci robot: meer informatie is te vinden op deze website bij 'zorgaanbod' 'Da Vinci robotoperatie (met filmpje) en op de website van Zorgloket Duitsland onder 'Da Vinci operatie'.

Hier kunt u terecht voor de behandeling van prostaatkanker

MRI-diagnostiek: geavanceerde beeldvorming detecteert prostaatkanker
Als er een vermoeden op prostaatkanker bestaat, moet er weefsel uit de prostaat worden genomen en nader onderzocht worden (biopsie). Moderne beeldvormingstechnieken verbeteren de diagnostiek. Onze kliniek maakt gebruik van een MRI bij de diagnose prostaatkanker. Met behulp van de MRI onderzoeken we eerst de prostaat. De MRI maakt het mogelijk om prostaattumoren te visualiseren. Bovendien kunnen we veranderingen in weefsel in gebieden met kanker tot op moleculair niveau detecteren. Op het beeldscherm kunnen wij verdachte plekken herkennen die wij digitaal op de foto's markeren.

MRI-biopsie biedt zekerheid
Wij gebruiken deze techniek bij MRI-geassisteerde biopsie van de prostaat: de MRI-foto wordt gecombineerd met de foto van de live-echografie, zodat beide afbeeldingen exact over elkaar heen liggen. Hierdoor ontstaat een exact 3D-model van de prostaat. Daarmee kunnen wij het pad van de naald tijdens de biopsie volgen en die precies in de betroffen gebieden inbrengen. Daarnaast nemen wij systematisch monsters uit alle delen van de prostaat.

Nauwkeurige controle
De 3D-foto die de eerste keer van de prostaat genomen is, is bij toekomstige biopsies erg nuttig, bijvoorbeeld als er actief gecontroleerd wordt. De procedure maakt dus nauwkeurige herhalingsbiopsies mogelijk.

Procedure en verdere stappen
In onze kliniek worden de prostaatbiopsies voornamelijk via het rectum uitgevoerd. Hierbij wordt een plaatselijk verdovingsmiddel gebruikt. Het is ook mogelijk om tijdens de ingreep onder lichte narcose te gaan als u hier de voorkeur aan geeft. Na de biopsie biedt het histologische onderzoek in het laboratorium uitsluitsel of er al dan niet een kwaadaardige tumor aanwezig is. Als er prostaatkanker geconstateerd wordt, worden het type, de omvang en de agressiviteit van de kanker vastgesteld.

Actieve controle
Onderzoek naar en kennis over prostaatkanker zijn vergevorderd. Tegenwoordig weten wij dat een groot deel van de aandoeningen niet actief behandeld hoeft te worden. Als de tumor klein en niet erg agressief is, kunt u voor zogenaamde actieve controle kiezen. Daarbij houden wij de tumor met behulp van regelmatige palpatie, echografie, bloedonderzoek en weefselonderzoek nauwlettend in de gaten. Als de tumor niet blijft groeien, hoeft er doorgaans geen verdere behandeling plaats te vinden. Mocht de tumor wel verder groeien, dan bespreken wij alle behandelingsopties met u.

De operatie - radicale prostaatectomie
Bij radicale prostaatectomie worden de prostaat en de kanker volledig verwijderd. Volledige genezing in het gelokaliseerde stadium is daardoor bijna altijd mogelijk. Onze kliniek organiseert de operatie zodanig dat het helemaal op u persoonlijk afgestemd is. De soms al uitgevoerde beelddiagnostiek van het gebied buiten de prostaat heeft niet altijd voldoende resolutie om individuele kankercellen weer te geven. Daarom gebruiken wij alle bevindingen die tijdens het vooronderzoek verzameld zijn om de omvang van de ingreep te plannen met behulp van complexe wiskundige berekeningen. Wij bespreken voorafgaand aan de operatie uitvoerig hoe wij te werk gaan zoals lymfeklierverwijdering en het behoud van de zenuwen in de penis. Wij opereren met de DaVinci robot: meer informatie is te vinden op deze website bij 'zorgaanbod' 'Da Vinci robotoperatie en op de website van Zorgloket Duitsland onder 'Da Vinci operatie' (met demonstratiefilmpje).

Zo kunnen de zenuwen worden gespaard
Tijdens het plannen van het behoud van de zenuwen in de penis, vertrouwen wij nog eens extra op een speciale vriescoupe-diagnostiek die tijdens de ingreep wordt uitgevoerd. De chirurg kan daardoor, op basis van de microscopische tumorsituatie zoals die op dat moment daadwerkelijk is, een nauwkeurige beslissing nemen. Om de fijne structuren van de anatomie in het door kanker getroffen gebied optimaal te kunnen beschermen, opereren wij bovendien uitsluitend met een loep. Onze belangrijkste doelen zijn namelijk zowel de genezing als het behouden van de continentie en potentie.

Therapeutische alternatieven en onafhankelijk advies
Als het behandelalternatief uit bestraling bestaat, bieden wij de gevestigde methoden voor uitwendige en inwendige bestraling met behulp van de nieuwste technologie aan. In onze kliniek kunnen patiënten tijdens het spreekuur onafhankelijk advies krijgen over prostaatkanker. Tevens kunnen ze terecht voor een second opinion. Elk apart geval wordt vervolgens tijdens een tumorvergadering besproken met een uroloog, radiotherapeut, patholoog en radioloog. Het resultaat van deze ‘interdisciplinaire tumorvergadering’ zal vervolgens in een brief samengevat worden.

Radiotherapie (bestraling)
Wat is radiotherapie? Radiotherapie is een behandeling tegen kanker waarbij hoge doses röntgenstraling ingezet worden om de kankercellen te doden. Er zijn twee vormen van bestraling voor de behandeling van prostaatkanker: ‘inwendige’ en ‘uitwendige’ bestraling.

Inwendige bestraling prostaatkanker
Bij inwendige bestraling (brachytherapie) genoemd, komt de straling van een bron die voor korte tijd in het lichaam is ingebracht, dit gebeurt onder narcose. Het inbrengen van de stralingsbron in de prostaat vindt tweemaal plaats, elk op een afzonderlijke datum. Daarnaast voeren wij gedurende een periode van vier tot zes weken een poliklinische uitwendige bestraling uit. Elke behandeling duurt slechts een paar minuten en beperkt uw dagelijkse activiteiten niet.

Een andere behandeling is om stralende korrels ter grootte van een rijstkorrel in de prostaat te plaatsen, ‘zaden’ genoemd. Deze geven continu een zeer lage dosis straling af, totdat er vanzelf geen straling meer wordt afgegeven. De zaden blijven in het lichaam achter en worden niet verwijderd.

Uitwendige bestraling prostaatkanker
Bij uitwendige bestraling bevindt de stralingsbron zich in een zeer geavanceerd apparaat, waarbij de prostaat van buitenaf bestraald wordt. Als wij samen met u beslissen de prostaatkanker op deze manier te behandelen, zullen er doorgaans gedurende zes weken verschillende poliklinische afspraken plaatsvinden. Elke behandeling duurt slechts enkele minuten. Ook deze vorm van bestraling leidt niet tot beperkingen bij uw dagelijkse activiteiten.

Gezond weefsel beschermen
Met behulp van de nieuwste generatie lineaire versnellers en individueel aangepaste planningprogramma's berekenen wij voor elke patiënt de optimale stralingsdosis. Daarbij dient de stralingsdosis net hoog genoeg te zijn om de kankercellen te doden - maar tegelijkertijd moet de straling zo laag mogelijk gehouden worden om ervoor te zorgen dat dit zo min mogelijk gevolgen heeft voor het gezonde weefsel.

Als gecertificeerde kliniek zorgen wij ervoor dat een interdisciplinair team van urologen, internist-oncologen, radiotherapeuten en andere specialisten de ziekte beoordeelt en aanbevelingen doet. Mocht u bestraling krijgen, dan vindt uw behandeling met de modernste technologie en volgens de nieuwste medische kennis in onze kliniek plaats.

Medicamenteuze behandeling
Als de tumor zo groot geworden is dat het zich niet meer alleen in de prostaat bevindt, kan deze niet alleen maar met een operatie of bestraling worden behandeld. Bij metastasen, d.w.z. uitgezaaide prostaatkanker, zetten wij hormoon- of chemotherapie in.

Hormoontherapie
De antihormoonbehandeling is gebaseerd op de erkenning dat prostaatkanker ontstaat en gestimuleerd wordt door het mannelijke geslachtshormoon. Het doel van de therapie is om de productie van het hormoon (hormoonontwenningstherapie) te stoppen of om het effect van het hormoon te remmen. Wij gebruiken met succes nieuwe geneesmiddelen op dit gebied en hebben daarmee onlangs het behandelspectrum van prostaatkanker uitgebreid. In overeenstemming met de nieuwste medische kennis passen wij de behandeling voortdurend en volgens de aanbevelingen van onze experts, die daar jarenlange ervaring mee hebben, aan langdurig zieke patiënten aan. Wij werken nauw samen met onze gevestigde samenwerkingspartners.

Chemotherapie
In onze kliniek wordt chemotherapie zowel poliklinisch als klinisch uitgevoerd. Recente onderzoeken tonen aan dat het vroegtijdig inzetten van chemotherapie bij prostaatkankerpatiënten met uitzaaiingen een positieve invloed heeft op het ziekteverloop. Het soort therapie, het moment, de duur en de dosering bespreken we per patiënt in een multidisciplinair team van experts.

Dankzij deze benadering kunnen wij er voor zorgen dat patiënten met prostaatkanker op elk moment tijdens hun ziekte de best mogelijke behandeling krijgen.

PSMA-therapie
Sinds enige tijd biedt de nucleaire geneeskunde in het DKG-gecertificeerde Helios Prostaatkankercentrum in samenwerking met de afdeling urologie de nieuwe doelgerichte PSMA-therapie voor prostaatkanker aan. Met behulp van radioactieve stoffen kunnen kankercellen betrouwbaar gelabeld en tegelijkertijd bestraald worden - een combinatie van nauwkeurige diagnostiek en efficiënte therapie.

Helios Klinikum Krefeld is de eerste kliniek op de linkeroever van de Nederrijn die deze therapiemethode aanbiedt aan patiënten met vergevorderde prostaatkanker.